Fujianti, S., & Sudirman, A. (2019). The Effect Of Dictogloss Technique Toward Students’ Writing Mastery On Narrative Text At The Second Grade Students Of Senior High School Pandeglang 11. MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pengajaran, 5(2), 128-139. https://doi.org/10.30653/003.201952.77